The wartime girls.

Vrouwen in de Tweede Wereldoorlog

-Propaganda

Propaganda is een belangrijk element bij oorlogsvoering en zowel vriend als vijand maken daar dankbaar gebruik van! Zo wordt propaganda ingezet om mensen te recruteren, maar het wordt ook gebruikt om de vijand te beïnvloeden of te misleiden.

Propaganda in the Pacific:

-Lees hier het opmerkelijke verhaal van Tokyo Rose! De Japanse vrouw die de opdracht kreeg om via de radio het moraal van de Engelssprekende troepen te ondermijnen.

Advertenties